Termeni si Conditii valabile incepand cu data de 05.09.2019

Prezentele condiţii pentru utilizarea site certificatconstatator.ro impreuna cu subdomeniile acestuia si pentru suita de aplicatii software “certificatconstatator.ro” sunt încheiate între EXODIGITAL DEVELOPMENT SRL - (CUI: RO48482303), cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca, Strada ARTELOR, Nr. 4, Județul Cluj, Romania şi orice persoana care utilizeaza si/sau vizualizeaza continutul site certificatconstatator.ro si aplicatiile software “certificatconstatator.ro“. Persoanele care utilizeaza si/sau vizualizeaza site certificatconstatator.ro si aplicatiile software “certificatconstatator.ro” sunt considerate persoane care accepta si respecta prezentele Termeni si Conditii.

Avem rugămintea să citiți acesti Termeni si Condiții cu atenție , considerat Contract incheiat intre EXODIGITAL DEVELOPMENTSRL - (CUI: RO48482303) si persoanele care utilizeaza si/sau vizualizeaza continutil site certificatconstatator.ro si suita de aplicatii certificatconstatator.ro.

1. Definire termeni

certificatconstatator.ro – site de prezentare, impreuna cu subdomeniile sale, aflate in proprietatea EXODIGITAL DEVELOPMENTSRL, cu informatii despre produsele si serviciile EXODIGITAL DEVELOPMENTSRL, precum cu informatii, articole si analize proprii dar si preluate de la terti.

Aplicatii software – programe software online care fac parte din suita certificatconstatator.ro .

Vanzator-Dezvoltator – EXODIGITAL DEVELOPMENTSRL, cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca, Strada ARTELOR, Nr. 4, Județul Cluj, C.U.I. RO48482303, denumit in EXODIGITAL DEVELOPMENTSRL

Vizitator site – poate fi orice persoana fizica sau juridica care vizioneaza una sau mai multe pagini si/sau care completeaza formularele de contact/comentarii din site certificatconstatator.ro impreuna cu subdomeniile acestuia.

Utilizator – poate fi orice persoana juridica care prin reprezentantii sai își deschid CONT in aplicația certificatconstatator.ro, pentru testarea și/sau utilizare.

Cont – sectiunea din aplicația online certificatconstatator.ro, formata dintr-o adresa de e-mail si o parola, care permite Utilizatorului sa foloseasca aplicatiile certificatconstatator.ro. Contul are 2 factori de autentificare, primul prin adresa de email si parola și al doilea prin codul de confirmare primit prin SMS, la numărul de telefon mobil înregistrat de Utilizator in momentul deschiderii contului.

Contract – reprezinta ACORDUL DE UTILIZARE, incheiat la distanta (electronic) intre Vanzator-Dezvoltator si Utilizator/ Vizitator, fara prezenta fizica simultana a partilor. Acordul de utilizare se consiera incheiat, respectiv Termenii si Conditiile acceptate , cand Utilizatorul/Vizitatorul utilizeaza / vizioneaza continutul www.certificatconstatator.ro si aplicatia certificatconstatator.ro.

Comunicari Comerciale – mijloc de informare periodic, orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la Bunuri si Servicii adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu” precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie.

ANSPDCP – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Codul numeric personal (CNP) – un numar semnificativ care individualizeaza in mod unic o persoana fizica, constituind un instrument de verificare a starii civile a acesteia si de identificare in anumite sisteme informatice de catre persoanele autorizate;

Date cu caracter personal –  orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Date cu caracter personal cu functie de identificare de aplicabilitate generala (date cu caracter special) –  numere prin care se identifica o persoana fizica in anumite sisteme de evidenta si care au aplicabilitate generala, cum ar fi: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, numarul pasaportului, al permisului de conducere, numarul de asigurare sociala sau de sanatate;

Date anonime – date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila

DPO – Ofiterul sau Persoana responsabila de protectia datelor cu caracter personal – persoana responsabila de functionarea corespunzatoare a sistemului complex de protectie a informatiei care contine date cu caracter personal, precum si de elaborarea, implementarea si monitorizarea respectarii prevederilor politicii de securitate a detinatorului de date cu caracter personal;

Operator/ cotrolor orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ; Operatorul este o persoana subordonata DPO-ului – vezi organigrama atasata;

Persoana imputernicita de catre operator / procesator / procesor / colector / prelucrator – o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului; Imputernicitul este o persoana subordonata Operatorului-ului – vezi organigrama atasata;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

Responsabilul de implementarea, monitorizarea si mentinerea politicii de securitate a datelor cu caracter personal este desemnat in cadrul companiei ca fiind o persoana diferita de DPO, cea mai potrivita persoana fiind Operatorul/Imputernicitul

Responsabil de securitate informatica este o persoana desemnata din companie care gesioneaza sistemul IT

 • Ofiter responsabil cu Securitatea RIC (OSRIC)
 • Administratorul Resurselor Informatice si de Comunicatii (ARIC)
 • Proceduri de operare de securitate (SyOPs)

Stocarea – pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

Utilizator – orice persoana care actioneaza sub autoritatea operatorului, a persoanei imputernicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

Restrictionarea prelucrarii inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate in scopul limitarii prelucrarii acestora in viitor;

Profilare inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanta persoanei fizice la locul de munca, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locatia sau miscarile;

Ppseudonimie inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal astfel incat datele cu caracter personal nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fara utilizarea unor informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie pastrate separat si sa faca obiectul masurilor tehnice si organizatorice sa se asigure ca datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile;

Sistem de evidenta inseamna orice set structurat de date cu caracter personal care sunt accesibile in functie de criterii specifice, centralizate, descentralizate sau dispersate pe o baza functionala sau geografica;

Destinatar inseamna o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism, caruia i se dezvaluie datele cu caracter personal, indiferent daca este vorba despre un tert sau nu. Cu toate acestea, autoritatile publice care pot primi date cu caracter personal in cadrul unei anchete anume in conformitate cu legislatia Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective trebuie sa respecte normele aplicabile privind protectia datelor in conformitate cu scopurile prelucrarii;

Terta parte inseamna o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un organism, altul decat persoana vizata, controlor, procesator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a prelucratorului, sunt autorizate sa proceseze date cu caracter personal;

Consimtamantul persoanei vizate inseamna orice indicatie libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a dorintelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declaratie sau printr-o actiune clara afirmativa, exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc sau ea;

Incalcarea datelor cu caracter personal inseamna o incalcare a securitatii care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvaluirea neautorizata sau accesul la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate in alt mod;

Date genetice inseamna date cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice mostenite sau dobandite ale unei persoane fizice care ofera informatii unice despre fiziologia sau sanatatea acelei persoane fizice si care rezulta, in special, dintr-o analiza a unui esantion biologic din natura persoana in cauza;

Date biometrice inseamna date cu caracter personal care rezulta din prelucrarea tehnica specifica referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice, care permit sau confirma identificarea unica a acelei persoane fizice, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;

Date privind sanatatea inseamna date personale referitoare la sanatatea fizica sau psihica a unei persoane fizice, inclusiv furnizarea de servicii de sanatate, care dezvaluie informatii despre starea sa de sanatate;

Reprezentant inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune care, desemnata de catre operator sau de catre prelucrator in scris in conformitate cu articolul 27 , reprezinta operatorul sau prelucratorul in ceea ce priveste obligatiile care le revin in temeiul prezentului regulament;

Intreprindere inseamna o persoana fizica sau juridica angajata intr-o activitate economica, indiferent de forma sa juridica, inclusiv parteneriatele sau asociatiile care desfasoara in mod regulat o activitate economica;

Grup de intreprinderi inseamna o intreprindere controlanta si intreprinderile sale controlate;

Reguli corporative obligatorii inseamna politicile de protectie a datelor cu caracter personal care sunt respectate de un operator sau de un operator care este stabilit pe teritoriul unui stat membru pentru transferuri sau un set de transferuri de date cu caracter personal catre un operator sau un prelucrator din una sau mai multe tari terte, grupul de intreprinderi sau un grup de intreprinderi care desfasoara o activitate economica comuna;

Autoritate de supraveghere inseamna o autoritate publica independenta stabilita de un stat membru in conformitate cu articolul 51 ;

Obiectie relevanta si motivata inseamna o obiectie la un proiect de decizie in ceea ce priveste existenta unei incalcari a prezentului regulament sau daca actiunea preconizata in legatura cu operatorul sau operatorul este conforma cu prezentul regulament, ceea ce demonstreaza in mod clar importanta riscurilor prezentate de proiectul de decizie cu privire la drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor vizate si, dupa caz, la libera circulatie a datelor cu caracter personal in cadrul Uniunii;

Serviciu al societatii informationale inseamna un serviciu, astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European si a Consiliului (1);

Organizatie internationala inseamna o organizatie si organismele sale subordonate reglementate de dreptul international public sau orice alt organism constituit din sau in baza unui acord incheiat intre doua sau mai multe tari.

2. POLITICA DE LIVRARE

Comenzile sunt livrate in format electronic, pe adresa de email a comenzii, dupa aproximativ 10 minute de la confirmarea platii daca este ales serviciul Urgent10. In cazul exceptionale, in care serviciul ONRC nu este functional, timpul de livrare se poate mari pana la 24 de ore.

3. POLITICA DE RETUR

Clientii care nu sunt multumiti pot cere o returnare a contravaloarei taxei de intermediere a certificatul constatator afisat pe factura fiscala. Toate cererile de returnare pot fi trimise la adresa de email contact@certificatconstatator.ro. Termenul de depunere a unei cereri de returnare este de maxim 14 zile lucratoare, conform dispozitiilor Ordonantei de Guvern OUG 34/2014.

4. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele companiei noastre sunt urmatoarele: EXODIGITAL DEVELOPMENTSRL, cu sediul social in Mun. Cluj-Napoca, Strada ARTELOR, Nr. 4, Județul Cluj, avand Cod Unic de Identificare Fiscala RO48482303, capital social 200 lei, www.certificatconstatator.ro, avand urmatoarele date de contact contact@certificatconstatator.ro.

Politica noastra de confidentialitate descrie informatiile cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastra sau pe care le furnizati pe certificatconstatator.ro („Site-ul” nostru), pe certificatconstatator.ro (aplicatia noastra online) si modul in care aceste informatii pot fi utilizate sau divulgate de noi.
Mai jos, va aducem la cunostiinta modalitatile si scopurile in care colectam datele dvs., in ce situatii le transferam, precum si drepturile si optiunile de care dispuneti in acest sens. In acelasi timp, detaliem modul in care prelucram datele cu caracter personal in gestionarea relatiei cu clientii, cel mai adesea pentru a va tine la curent cu cele mai recente evolutii sau evenimente din domeniul dumneavoastra de interes.

1. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;

Datele cu caracter personal introduse in certificatconstatator.ro si certificatconstatator.ro vor fi prelucrate și/sau transferate, in baza consimțământului dumneavoastra, in conformitate cu legislatia locala aplicabila si cu Regulamentul(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), si orice alte reglementari aplicabile la nivel european sau local, adoptate in contextul GDPR, in urmatoarele scopuri , fără ca acestea să fie limitative, ci au un caracter enunțiativ:

 • pentru a va da curs solicitarilor dvs, cu privirea la serviciile si produsele noastre,
 • analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dumneavoastra, inclusiv (intrucat avem un interes legitim sa ne imbunatatim in mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje in randul clientilor cu privire la nivelul de satisfactie al clientilor cu privire serviciile noastre
 • pentru a putea gestiona si administra relatia contractuala cu toti clientii nostri
 • pentru a ne prezenta Site-ul si continutul acestuia intr-un mod adecvat si eficient pentru dumneavoastra si computerul dumneavoastra, in vederea eficientizarii colaborarii noastre;
 • pentru a va furniza informatiile suplimentare pe care ni le solicitati;
 • pentru a va informa despre noile noastre produse, sau despre modificarile aduse acestora, inclusiv direct marketing sau evenimente promotionale odata ce avem acordul dvs.
 • securitatea si imbunatatirea Site-ului nostru.
 • pentru a va aduce la conostiinta ofertele noastre, inclusiv brosura/revista noastra, atat pe email cat si fizic
 • pentru identificarea intereselor dvs. prin campaniile noastre realizate cu ajutorul Facebook sau Google
 • în orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile.
 • in scopul furnizarii serviciilor prin intermediul platformei online certificatconstatator.ro si a site-lui certificatconstatator.ro pentru generarea documentelor si mesajelor solicitate de dvs in cadrul platformei (certificate constatatoare, foi de parcurs, documente  pentru inregistrarile la ONRC, ANAF, sau I.T.M., precum si orice alt document sau mesaj generat cu ajutorul platformei si site-lui mai sus enumerate).
 • oferirea de consultanta si/sau suport tehnic, conform solicitarii primite de la dvs;
 • gestionarea sau administrarea relatiei de afaceri a dumneavoastra sau a organizatiei dumneavoastra cu EXODIGITAL DEVELOPMENTSRL, inclusiv servicii de procesare a platilor, contabilitate, auditare, facturare si incasare, asistenta;
 • respectarea obligatiilor noastre legale (cum ar fi obligatii de pastrare a evidentelor), obligatii de verificare a conformitatii sau de inregistrare, obligatii de raportare;

Consintamantul dumneavoastra este considerat ca fiind acordat in momentul in care inregistrati un cont in platforma certificatconstatator.ro si vizionati site certificatconstatator.ro impreuna cu subdomeniile sale.

Un alt temei juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este si interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site și de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Alte temeiuri in baza cărora prelucram datele personale 

 • când există o obligație contractuală (un contract între Vanzator-Dezvoltator. și un utilizator/vizitator);
 • pentru a respecta o obligație legală (cum ar fi obligatii de pastrare a evidentelor, obligatii de verificare a conformitatii sau de inregistrare, obligatii de raportare, obligatiile contabile si fiscale, etc;);

2. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Prezenta politica se aplica angajatilor, clientilor, furnizorilor si partenerilor EXODIGITAL DEVELOPMENTSRL.

Colaborăm cu un număr select de furnizori si parteneri de încredere pentru anumite servicii de analiză, prelucrare și / sau stocare a datelor , marketing , gazduire site, servicii tehnice de asistență sau contact (chat, convorbiri telefonice, email, etc.), alte autoritati și institutii publice, contabili, auditori, avocati si alti consultanti externi, a caror activitate implica necesitatea cunoasterii acestor date personale. Acești furnizori de servicii sunt selectați cu atenție și îndeplinesc standarde înalte de protecție și securitate a datelor. Împărtășim doar informațiile care sunt necesare pentru serviciile oferite și obligăm contractual, ca acesti destinatari să păstreze orice informație pe care o împărtășim cu caracter confidențial și să prelucreze datele cu caracter personal doar în conformitate cu instrucțiunile noastre, scopurilor descrise mai sus, precum si in contextul prezentat.

Furnizorii si partenerii EXODIGITAL DEVELOPMENTSRL cu ajutorul carora noi prelucram datele personale, au calitatea de persoane împuternicite.

Toate persoanele imputernicite cu care lucram sunt firme din Romania, Uniunea Europeana sau orice stat cu regim de protectie adecvat ori alt temei stabilit conform capitolului V din GDPR.

Enumeram cei mai importanti furnizori imputerniciti:

Amazon Web Services Emea SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE – 38 Avenue JOHN F. KENNEDY, L-1855 Luxembourg

Google Ireland Limited – Gordon House Barrow Street Dublin 4  Ireland

Hotjar Limited – Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta

3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucram, pot include, dar nu se limiteaza la urmatoarele categorii:

 • Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastră,, prenume sau inițiale părinți, cod numeric personal, starea civila, adresa postala, cetățenia, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, numarul de fax si adresa de e-mail, inregistrari si copii ale corespondentei (inclusiv adrese de e-mail), in cazul in care ne contactati si accesati online serviciile de achizitii de produse oferite de Site-ul nostru, dar si serviciile de curierat, pentru livrarea produselor comandate.
 • Informatii suplimentare prelucrate in contextul unui raport contractual cu societatea noastra sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar: plati efectuate, informatii privind nevoia dvs. de o anume oferta sau categorie de produse/servicii
 • Detalii ale vizitelor dumneavoastra la punctele noastre de lucru, la sediu sau orice alte detalii cu privire la modul in care interactionati cu noi;
  Informatii pe care le colectam cand navigati pe site-ul nostru, inclusiv adrese IP, cookie-uri sau tehnologii similare, detaliate mai jos.
  Detalii de utilizare
  Detalii de utilizare si adrese IP. Putem colecta informatii statistice cu privire la echipamentele, actiunile si tiparele de navigare ale utilizatorilor Site-ului nostru. Aceste informatii deriva din vizita si navigarea dumneavoastra pe Site. Informatiile pot include, de exemplu:

  • trafic, date privind jurnale si alte date de comunicare;
  • informatii cu privire la resursele pe care le accesati;
  • informatii cu privire la computerul si conexiunea dumneavoastra la internet (de exemplu,
  • inclusiv adresa dumneavoastra IP, sistemul de operare si tipul de browser), pentru
  • administrarea sistemului;
  • Cookie-uri. Putem obtine informatii referitoare la utilizarea generala a internetului de catre dumneavoastra utilizand cookie-uri. Un cookie este un mic fisier stocat pe hard drive-ul computerului dumneavoastra. Utilizarea cookie-urilor ne ajuta sa ne imbunatatim Site-ul si sa oferim un serviciu mai bun si mai personalizat, ceea ce ne permite sa:
   • estimam dimensiunea publicului si tiparele de utilizare;
   • o stocam informatii referitoare la preferintele dumneavoastra, ceea ce ne permite sa
   • o ne personalizam Site-ul in conformitate cu interesele dumneavoastra individuale;
   • o sa va recunoastem atunci cand reveniti pe Site-ul nostru.

Daca nu doriți utilizarea cookie-urilor, puteți folosi setarile browserului preferat pentru stergerea sau blocarea acestora sau folosirea unor plugin-uri care fac acelasi lucru:

DATE CU CARACTER PERSONAL ALE ALTOR PERSOANE FIZICE

In cazul in care furnizati date cu caracter personal cu privire la o alta persoana, trebuie sa va asigurati ca persoana fizica in cauza are cunostinta de aspectele prezentate in acest document, inclusiv identitatea noastra, modul in care ne poate contacta, scopurile in care colectam, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal, dreptul persoanei fizice de a obtine acces la datele cu caracter personal si de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, si consecintele nefurnizarii datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastra de a presta servicii).

ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal trebuie actualizate (ex daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail) sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere catre noi, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne anuntati prin comunicarea unui e-mail (contact@certificatconstatator.ro) la EXODIGITAL DEVELOPMENTSRL. Nu vom fi raspunzatori pentru nici o pierdere decurgând din Date cu Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizati.

In acelasi timp, vom lua masuri juste pentru actualizarea periodica a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal, dar nu vom fi raspunzatori pentru nicio modificare neprevazuta a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

4. Perioada stocarii datelor

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru o perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor indicate in sectiunea prezentata mai sus sau respectiv pe perioada in care ne aflam in relatii contractuale. Vom inceta sa le prelucram, cand, in acest context nu mai sunt necesare ori atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si nu mai exista motive care justifica prelucrarea acestora in continuare.

5. Drepturile persoanelor vizate

Drepturile de care beneficiati in legatura cu procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt urmatoarele:

 • Dreptul de acces inseamna dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dvs. cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele. Informatiile le veti primi in scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci cand este oportun, in format electronic. informatiile va vor puteat fi furnizate si verbal. Cererea poate fi depusa fara niciun cost doar o data pe an. Informatiile va vor fi oferite fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Veti fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale, fara a aduce insa atingere obligatiilor legale ce cad in sarcina subscrisei.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care contestati exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care subscrisa nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un anumit format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, cu analizarea costurilor si riscurilor.
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, inclusiv in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: nu mai exista raport in baza unui contract, acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legale si/sau legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

In ceea ce priveste comunicarile de marketing primite de la noi, puteti, de asemenea, sa va retrageti consimtamantul in orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecarui mesaj primit prin e-mail de la noi sau printr-o solicitare in acest sens transmisa la adresa de email contact@certificatconstatator.ro.

Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea.

EXERCITAREA DREPTURILOR

Pentru exercitarea drepturilor va trebui sa ne contactati prin intermediul postei electronice la adresa contact@certificatconstatator.ro in cadrul careia sa ne oferiti informatiile necesare pentru indentificarea dvs. si dreptul care doriti sa il exercitati

PLANGERI SI/SAU SESIZARI CU PRIVIRE LA INCALCAREA DREPTURILOR

Pentru a va exercita aceste drepturi, puteti depune o cerere, semnata si datata la urmatoarea adresa de email: contact@certificatconstatator.ro.

In cazul in care aveti orice ingrijorare referitoare la o potentiala incalcare a dreptului dvs. privind confidentilalitatea datelor cu caracter personal, puteti sa ne transmiteti o informare in acest sens pe adresa de mail de mai sus si in cel mai scurt timp posibil va vom contacta si vom solutiona amiabil solicitarea dvs..

Vom lua in considerare orice solicitari sau informari pe care le primim si va vom transmite un raspuns intr-un termen de maxim 30 de zile. Aveti dreptul de a contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti.

CUM PROTEJAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

EXODIGITAL DEVELOPMENTSRL pune în aplicare măsuri de siguranță (SSL, serveside encription, ultimele versiuni de soft, backup automat, datacenter, acces limitat, etc. ) administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri, parte din acestea detaliate in Sectiunea Securitatea datelor, confidențialitatea și securitatea

5. POLITICA COOKIES

Ce sunt cookie-urile

Așa cum este practica obișnuită cu aproape toate site-urile profesionale, acest site utilizează module cookie, care sunt fișiere mici care sunt descărcate pe computer, pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare pe internet. Această pagină descrie informațiile pe care le colectează, modul în care o folosim și de ce uneori trebuie să stocăm aceste cookie-uri. Vom împărtăși, de asemenea, modul în care puteți împiedica stocarea acestor cookie-uri, însă aceasta poate incetini sau strica anumite elemente ale funcționalității site-ului.
Pentru mai multe informații generale despre modulele cookie, consultați articolul Wikipedia despre cookie-urile HTTP.

Cum folosim cookie-urile

Utilizăm cookie-urile pentru mai multe motive detaliate mai jos. Din păcate, în majoritatea cazurilor, nu există opțiuni standard pentru dezactivarea cookie-urilor fără a dezactiva complet funcționalitățile și funcțiile pe care le adaugă pe acest site. Este recomandat să lăsați toate cookie-urile dacă nu sunteți sigur dacă aveți nevoie de ele sau nu, în cazul în care acestea sunt utilizate pentru a furniza un serviciu pe care îl furnizam si-l utilizați.

Dezactivarea modulelor cookie

Puteți preveni setarea cookie-urilor prin ajustarea setărilor din browserul dvs. (consultați asistența browserului dvs. pentru a face acest lucru). Rețineți că dezactivarea cookie-urilor va afecta funcționalitatea acestui site. Dezactivarea cookie-urilor va duce, de obicei, la dezactivarea anumitor funcționalități și funcții ale acestui site. Prin urmare, este recomandat să nu dezactivați modulele cookie. Puteți afla cum să gestionați modulele cookie în browserul dvs. web, urmând Ghidul cookie-urilor browserului.

Contextul legislativ

Conform cerintelor Directivei (UE) 2002/58/EC („Directiva E-Privacy”) si a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care dvs. ni le furnizati prin utilizarea site-ului nostru in acord cu prevederile Regulamentului GDPR si a Directivei E-Privacy.

In special, Regulamentul GDPR ne obliga, in primul rand, sa oferim posibilitatea ca utilizatorul sa-si exprime sau, dupa caz, sa-si retraga oricand consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, sa rectifice continutul datelor cu caracter personal sau sa solicite transferul datelor cu caracter personal catre un alt operator, iar, in al doilea rand, sa informam utilizatorul despre continutul cookie-urilor utilizate de site-ul nostru, ce categorii de date personale ale utilizatorului  sunt prelucrate de cookie-urile noastre, ce facem cu informatiile obtinute de cookie-uri si unde stocam respectivele informatii, oferirea unui nivel de securitate ridicat asupra informatiilor colectate de cookie-uri, posibilitatea utilizatorului de a bloca oricand rularea oricarui sau a tuturor cookie-urilor de site-ul nostru, precum si stergerea informatiilor colectate de cookie-uri.

Pentru mai multe detalii privind continutul acestor norme juridice, va rugam sa accesati urmatoarele link-uri:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32002L0058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Drepturile dvs.

Regulamentul GDPR ofera anumite drepturi persoanelor vizate. Aveti dreptul de a accesa si de a rectifica (corecta) inregistrarea datelor dvs. personale prelucrate de noi daca acestea sunt inexacte. Ne puteti solicita sa stergem aceste date sau sa incetam prelucrarea acestora, sub rezerva anumitor exceptii. De asemenea, ne puteti solicita incetarea utilizarii datelor dvs. in scopuri de marketing direct. Aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de protectie a datelor daca aveti suspiciuni cu privire la modul in care prelucram datele dvs. personale. Cand este posibil din punct de vedere tehnic, vom putea – la cererea dvs. – sa va furnizam datele personale sau sa le transmitem direct unui alt operator. Daca accesul nu poate fi furnizat intr-un interval de timp rezonabil, va vom furniza o data la care informatiile vor fi transmise. Puteti solicita, de asemenea, informatii suplimentare despre: scopul prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, care a fost sursa informatiilor si cat timp vor fi stocate. Daca doriti sa executati oricare dintre aceste drepturi, va rugam sa contactati EXODIGITAL DEVELOPMENTSRL la adresa de email contact@certificatconstatator.ro, oricand.

Datele de contact ale autoritatii nationale de protectie a datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336
Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro
Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602

Consimtamantul dvs. pentru utilizarea cookie-urilor

Odata ce ati accesat site-ul nostru veti fi intampinat de un mesaj prin care vi se va cere consimtamantul cu privire la Termenii si Conditiile care contin si prezentele politici de cookie-uri, cu care  care veti fi sau nu de acord sa le folosim pe durata vizitei dvs. pe site-ul nostru. De asemenea, este important de retinut ca prin consimtamantul dat in sensul utilizarii cookie-ului/urilor respectiv/e veti fi de acord si cu stocarea in conditii de siguranta a informatiilor colectate de cookie-ul/-urile cu care ati fost de acord.

Precizam ca oricand veti avea posibilitatea sa blocati rularea cookie-urilor asa cum fiecare browser de navigare are configurarea de blocare.

Care este durata de viata a unui cookie

Cooki-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (cookie-urile de sesiune) si nu mai sunt retinute odata ce utilizatorul paraseste website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (cookie-urile persistente). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment.

Cookie-urile pe care le-am stabilit

 • Cookie-urile legate de cont

Dacă creați un cont pe site sau aplicatia noastar, atunci vom folosi module cookie pentru gestionarea procesului de înscriere și a administrării generale. Aceste cookie-uri vor fi, de obicei, șterse atunci când vă deconectați, însă în unele cazuri acestea pot rămâne ulterior pentru a vă aminti preferințele site-ului atunci când sunteți deconectat.

 • Cookie-urile asociate autentificari in cont

Utilizăm cookie-urile atunci când sunteți conectat, astfel încât să ne amintim de acest fapt. Acest lucru vă împiedică să vă conectați de fiecare dată când vizitați o pagină nouă. Aceste cookie-uri sunt în general eliminate sau șterse atunci când vă deconectați, pentru a vă asigura că puteți accesa doar caracteristicile și zonele restricționate când sunteți conectat (ă).

 • Newsletters

Acest site oferă servicii de abonare la buletine de știri sau e-mail, iar modulele cookie pot fi folosite pentru a vă reaminti dacă sunteți deja înregistrat și dacă doriți să afișați anumite notificări care ar putea fi valide doar pentru utilizatorii abonați / abonați.

 • Cookie-urilor asociate ordinelor de prelucrare a comenzilor

Acest site oferă servicii de comerț electronic sau de plată, iar unele cookie-uri sunt esențiale pentru a vă asigura că comanda dvs. este reținută între pagini, astfel încât să o putem procesa în mod corespunzător.

 • Cookie-uri legate de sondaje sau anchete

Din când în când, oferim anchete de utilizatori și chestionare pentru a vă oferi informații interesante, instrumente utile sau pentru a înțelege mai bine baza noastră de utilizatori. Aceste anchete pot utiliza cookie-uri pentru a vă aminti cine a participat deja la un sondaj sau pentru a vă oferi rezultate corecte după ce schimbați paginile.

 • Cookie-urile asociate formularelor de contact

Când trimiteți date către un formular, cum ar fi cele găsite în paginile de contact sau formularele de comentarii, modulele cookie pot fi setate pentru a vă aminti detaliile utilizatorului pentru corespondență viitoare.

 • Cookie pentru preferințe site

Pentru a vă oferi o experiență extraordinară pe acest site, vă oferim funcția de setare a preferințelor pentru modul în care acest site rulează atunci când îl utilizați. Pentru a vă aminti preferințele, trebuie să setați cookie-urile astfel încât aceste informații să poată fi apelate ori de câte ori interacționați cu o pagină este afectată de preferințele dvs.

Cookie-urile de la parti terte

În unele cazuri speciale folosim de asemenea cookie-uri furnizate de terțe părți de încredere. Următoarea secțiune detaliază care sunt cookie-urile terță parte pe care le-ați putea întâlni prin acest site.

 • Acest site utilizează Google Analytics, una dintre cele mai răspândite și mai sigure soluții de analiză de pe web, pentru a ne ajuta să înțelegem modul în care utilizați site-ul și modalitățile prin care vă putem îmbunătăți experiența. Aceste cookie-uri pot urmări lucruri precum durata petrecută pe site și paginile pe care le vizitați, astfel încât să putem continua să producă conținut interesant. Pentru mai multe informații despre cookie-urile Google Analytics, consultați pagina oficială Google Analytics.
 • Analiștii diverselor parti terta sunt utilizați pentru a urmări și a măsura utilizarea acestui site, astfel încât să putem continua să producă conținut interesant. Aceste cookie-uri pot urmări lucruri precum durata petrecută pe site-ul sau paginile pe care le vizitați, ceea ce ne ajută să înțelegem cum putem îmbunătăți site-ul pentru dvs.
 • Din când în când, încercăm noi caracteristici și facem modificări subtile ale modului în care site-ul este livrat. Atunci când testați în continuare funcții noi, aceste cookie-uri pot fi utilizate pentru a vă asigura că beneficiați de o experiență consistentă în timp ce vă aflați pe site, asigurându-vă în același timp că înțelegem ce optimizări apreciază cel mai mult utilizatorii noștri.
 • Pe măsură ce vindem servicii, este important să înțelegem statisticile despre numărul de vizitatori pe site-ul nostru care fac efectiv o achiziție și, ca atare, acesta este tipul de date pe care aceste cookie-uri le vor urmări. Acest lucru este important pentru dvs., deoarece înseamnă că putem să facem cu exactitate previziuni de afaceri care să ne permită să monitorizăm costurile de publicitate și de produs pentru a vă asigura cel mai bun preț posibil.
 • Utilizăm anunțuri pentru a compensa costurile de rulare a acestui site și pentru a oferi finanțare pentru dezvoltarea ulterioară. Cookie-urile de publicitate comportamentale utilizate de acest site sunt concepute astfel încât să vă asigurăm că vă oferim cele mai relevante anunțuri acolo unde este posibil prin urmărirea anonimă a intereselor și prezentarea unor lucruri similare care ar putea fi de interes.
 • Mai mulți parteneri promovează în numele nostru și cookie-urile de urmărire afiliate ne permit să vedem dacă clienții noștri au venit pe site printr-unul din site-urile noastre partenere, astfel încât să le putem acorda în mod corespunzător și, dacă este cazul, să permită partenerilor noștri afiliați să furnizeze orice bonus pe care îl pot vă oferă o achiziție. De asemenea, folosim butoane și / sau pluginuri de social media pe acest site care vă permit să vă conectați cu rețeaua socială în diferite moduri. Pentru ca acestea să funcționeze următoarele site-uri media sociale inclusiv; ) facebook, google+, youtube, whatup, skype) vor seta cookie-uri prin site-ul nostru, care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți profilul dvs. pe site-ul lor sau pentru a contribui la datele pe care le dețin pentru diferite scopuri prezentate în confidențialitatea lor politici.
CookieTypeDurationDescription
_gaHTTP2 years Cookie-urile statistice ajută proprietarii site-urilor să înțeleagă modul în care vizitatorii interacționează cu site-urile web prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.
_gatHTTP1 day Utilizat de Google Analytics pentru a reduce rata solicitărilor.
_gidHTTP1 day Înregistrează un cod unic care este folosit pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web.
ads/ga-audiencesPixelSession Utilizat de Google AdWords pentru a reangaja vizitatorii care sunt susceptibili să se transforme în clienți pe baza comportamentului online al vizitatorilor pe site-uri web.
CookieConsentHTTP1 year Stochează statutul de consimțământ pentru modul cookie al utilizatorului pentru domeniul curent
cookielawinfo-checkbox-necessary persistent1 year Cookie care ține evidența modulelor cookie pe care le-ați aprobat.
cookielawinfo-checkbox-non-necessary persistent1 year Cookie care ține evidența modulelor cookie pe care le-ați aprobat.
debugHTMLPersistent
device-referrerHTTPSession Folosit pentru a retine de unde a apărut cererea.  
device-sourceSession4 months Acesta este un cookie setat pentru a determina de unde ați venit pe site.
GPSHTTP1 day Înregistrează un ID unic pe dispozitive mobile pentru a permite urmărirea pe baza locației GPS geografice.

Mai multe informatii

Sperăm că a clarificat lucrurile pentru dvs. și așa cum a fost menționat anterior dacă există ceva care nu este sigur dacă aveți nevoie sau nu este mai sigur să lăsați cookie-urile activate în cazul în care nu interacționează cu una dintre funcțiile pe care le utilizați pe site-ul nostru. Această politică de cookie-uri a fost creată cu ajutorul Regulatorului de cookie-uri GDPR Generator. Cu toate acestea, dacă cauți mai multe informații, atunci ne puteți contacta prin una dintre metodele de contact preferate:

 • E-mail: contact@certificatconstatator.ro